PLASTIFIKACIJA METALAELEKTROSTATIČKO FARBANJE BOJAMA U PRAHU

Plastifikacija je savremeni vid površinske antikorozivne zaštite aluminijuma i njegovih legura a postiže se postupkom elektrostatičkog bojenja prahom, uz obaveznu prethodnu pripremu površine. Proizvod zaštićen na ovaj način ima odlične karakteristike u pogledu otpornosti na koroziju i udare. Plastifikacija se zbog mogućnosti izbora širokog spektra boja kao i dekorativnog izgleda najčešće koristi za zaštitu delova u građevinarstvu. Proizvodi firme "ALUMILE" zaštićeni na ovaj način atestirani su i zadovoljavaju sve osobine propisane standardima: DIN 53151, DIN 53152, DIN 53153, DIN 53154, DIN 53387, ASTM 2794 i RAL PG 631.

Prednosti plastifikacije su:
-Veoma povoljna metoda zaštite metalnih površina
-Velika otpornost na mehaničke uticaje
-Visoka zaštita od korozije
-Otpornost na vremenske uticaje prirode
-Veliki izbor boja (po RAL-karti, boje sa efektima, mat boje)
-Dobra izolaciona svojstva

Plastifikaciju radimo na različitim oblicima materijala kao što su: profili, limovi, rešetke, kutije, police, ograde, kapije, oluci, ostala galanterija...

Industrijska garažna vrata
Industrijska garažna vrata
Industrijska garažna vrata
Industrijska garažna vrata
Industrijska garažna vrata
Postupak plastifikacije obavlja se kroz sledeće faze:
1. HEMIJSKA PRIPREMA MATERIJALA
Priprema aluminijuma jedna je od najvažnijih operacija u čitavom postupku. Potrebno je materijal dobro mehanički očistiti, hemijski odmasniti i spremiti za postupak nanošenja praha. Koristimo sistem potapanja materijala u kadama dimenzija 7000x350x1250 mm. Metal se takođe mehanički očisti i hemijski spremi.

2. SUŠENJE MATERIJALA

3. NANOŠENJE PRAHA - BOJENJE

Elektrostatičkim pištoljima željena boja se nanosi na površinu materijala. Postupkom naelektrisanja omogućeno je da čestice praha u blizini uzemljenog materijala koji se obrađuje bivaju privučene na materijal elektrostatičkim silama. Čestice prijanjaju na materijal čvrsto tako da prilikom pomeranja ne dolazi do odvajanja. Elektrostatičkim nanošenjem praha postiže se ujednačena debljina nanetog sloja. Ovaj postupak odvija se u za to namenjenoj prolaznoj kabini. Vođenje radnog materijala kroz kabinu odvija se preko viseće transportne linije zatvorenog tipa sa mogućnošću regulisanja brzine kretanja

4. PEČENJE MATERIJALA (POLIMERIZACIJA)
Transportnim sistemom materijal se uvodi u peć. Dimenzije peći su 7000x1200x2100 mm. Temperatura pečenja iznosi od 180-2000C a vreme pečenja je 10-20 min. , u zavisnosti od sastava praha, materijala koji se peče i njegove masivnosti. Kod pečenja se najpre otapaju čestice praha i razlivaju po čitavoj površini materijala tako da daju homogeni sloj koji na kraju očvrsne.

KONTINUALNE FASADE
Ukoliko razmišljate o fasadama za svoje poslovne objekte nudimo vam kontinualne, strukturalne ili polustrukturalne fasade od profila firme "Alumil" ...

ULAZNA VRATA
Ponos kompanije "ALUMILE" su panelna ulazna vrata. Izrađuju se od najkvalitetnijih aluminijumskih i PVC panela i mogu se opremiti sigurnosrnim bravama ...

STAKLENE BAŠTE
Izuzetno nam je zadovoljstvo da Vam prikažemo jedan deo od mnoštva kombinacija staklenih bašti. Veoma su pogodne za zastakljivanje terasa, tremova ...

KONTAKT

"ALUMILE" D.O.O.
35223 VELIKI POPOVIĆ - SRBIJA
Ogranak: Čočetova 1, 35000 Jagodina
035/621-744 (proizvodnja)
035/621-432 (kućni)
063/624-655 (mobilni)
063/70-523-70 (mobilni)
e-mail: alumilevp@gmail.com